Taal 5 & 6

Spelling

zoek de pv in de zin

zoek het onderwerp in een zin
Tegenwoordige - of verleden tijd?